202101luty

Opłaty za lokale mieszkalne oraz garaże - stawki

Stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży obowiązujące od 1 lutego 2021 r.

Stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży obowiązujące od 1 lutego 2021 r.
w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku
 

 

   L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

Stawka

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłata eksploatacyjna, w tym:

zł/m2

1,98

a) opłaty zależne od Spółdzielni

 

1,60

 - koszty bieżących remontów, przeglądy 

   techniczne i konserwacja budynków

 - sprzątanie posesji

 - koszty administracyjne

 - ubezpieczenie majątku i pozostałe koszty

zł/m2

 

zł/m2

zł/m2

zł/m2

0,44

      

0,19

0,78

0,19

b) opłaty niezależne od Spółdzielni

 

0,38

 -podatek od nieruchomości

 -energia elektryczna

zł/m2

zł/m2

0,26

0,12

1a

Opłata eksploatacyjna mieszkania z odrębną własnością,

 w tym:

- opłata zależna od Spółdzielni

- opłata niezależna od Spółdzielni

 

zł/m2

1,89

 

1,60

0,29

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Pozostałe opłaty zależne od Spółdzielni

Odpis na fundusz remontowy

Sprzątanie klatek schodowych

Legalizacja wodomierzy

Konserwacja wind od I-go piętra

Domofon

Azart

 

 

 zł/m2

zł/mieszk.

zł/szt.

zł/osobę

zł/mieszk.

zł/mieszk.

 

 

1,39

14,80

2,40

6,00

3,00

3,50

 

 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Opłaty niezależne od Spółdzielni

Spłata kredytu z KFM

Wywóz nieczystości stałych

Zaliczka na gaz

Centralne ogrzewanie zaliczka

Podgrzanie wody zaliczka

Podgrzanie wody lokale nieopomiarowane

Woda i kanalizacja

Woda i kanalizacja lokale nieopomiarowane

 

 zł/m2

gosp.dom.

zł/osobę

zł/m2

zł/m3

zł/osobę

zł/m3

zł/osobę

 

5,28

wg UchwałyRadyMiasta

12,00

  3,20

17,50

70,00

   wg.cen PWiK Ełk

118,00 do 30.06.2021

17.

Garaże za szt.(brutto)

-wbudowane własnościowe

-wbudowane odrębna własność

-wolnostojące własnościowe

-wolnostojące odrębna własność

-wolnostojące własnościowe przy ul Matejki

-wolnostojące z odrębna własnością przy ul. Matejki

 

 zł/szt.

 zł/szt.

 zł/szt.

 zł/szt.

 zł/szt.

 zł/szt.

 

45,84

44,24

39,40

23,60

50,80

26,35

 

202015paźdź.

Lokale użytkowe - wolne na najem

202010maj

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku informuje, iż zgodnie z informacją Urzędu Miasta Ełku odbiór odpadów wielkogabarytowych (obejmujących głównie meble, zużyty sprzęt RTV i urządzenia AGD) odbywać się będzie:

  • co 2 tygodnie, z miejsc przy kontenerach

Bliższych informacji o wywozie można uzyskać na stronie www.czystyelk.pl