201928maj

Lokale użytkowe - wolne na najem

201924maj

Zawiadomienie o wynikach głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia członków Spółdzileni 14 i 15 maja 2019 r.

201901luty

Opłaty za lokale mieszkalne oraz garaże - stawki

Stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży obowiązujące od 1 lutego 2019 r.

Stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży obowiązujące od 1 lutego 2019 r.
w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku
 

 

   L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

Stawka

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłata eksploatacyjna, w tym:

zł/m2

1,74

a) opłaty zależne od Spółdzielni

 

1,39

 - koszty bieżących remontów, przeglądy 

   techniczne i konserwacja budynków

 - sprzątanie posesji

 - koszty administracyjne

 - ubezpieczenie majątku i pozostałe koszty

zł/m2

 

zł/m2

zł/m2

zł/m2

0,40

      

0,17

0,66

0,16

b) opłaty niezależne od Spółdzielni

 

0,35

 -podatek od nieruchomości

 -energia elektryczna

zł/m2

zł/m2

0,25

0,10

1a

Opłata eksploatacyjna mieszkania z odrębną własnością,

 w tym:

- opłata zależna od Spółdzielni

- opłata niezależna od Spółdzielni

 

zł/m2

1,65

 

1,39

0,26

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Pozostałe opłaty zależne od Spółdzielni

Odpis na fundusz remontowy

Sprzątanie klatek schodowych

Legalizacja wodomierzy

Konserwacja wind od I-go piętra

Domofon

Azart

 

 

 zł/m2

zł/mieszk.

zł/szt.

zł/osobę

zł/mieszk.

zł/mieszk.

 

 

1,39

12,00

2,40

5,00

2,40

2,40

 

 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Opłaty niezależne od Spółdzielni

Spłata kredytu z KFM

Wywóz nieczystości stałych

Zaliczka na gaz

Centralne ogrzewanie zaliczka

Podgrzanie wody zaliczka

Podgrzanie wody lokale nieopomiarowane

Woda i kanalizacja

Woda i kanalizacja lokale nieopomiarowane - od 1.07.2018 r.

 

 zł/m2

gosp.dom.

zł/osobę

zł/m2

zł/m3

zł/osobę

zł/m3

zł/osobę

 

5,05

wg UchwałyRadyMiasta

12,50

  2,80

16,00

60,00

   wg.cen PWiK Ełk

109,00 do 30.06.2019

17.

Garaże za szt.(brutto)

-wbudowane własnościowe

-wbudowane odrębna własność

-wolnostojące własnościowe

-wolnostojące odrębna własność

-wolnostojące własnościowe przy ul Matejki

-wolnostojące z odrębna własnością przy ul. Matejki

 

 zł/szt.

 zł/szt.

 zł/szt.

 zł/szt.

 zł/szt.

 zł/szt.

 

43,60

42,00

36,00

20,00

59,45

20,90

 

Poprzednia 1 2