Akty prawne
Zewnętrzne

Ustawa

zaktualizowany: 2012-05-28

Ustawa

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst ujednolicony).

Ustawa dostępna na stronie www.isap.sejm.gov.pl

Akty prawne
Zewnętrzne

Ustawa

zaktualizowany: 2016-09-27

Ustawa

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst ujednolicony).

Ustawa dostępna na stronie www.isap.sejm.gov.pl

Akty prawne
Zewnętrzne

Ustawa

zaktualizowany: 2012-05-28

Ustawa

USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst ujednolicony).

Ustawa dostępna na stronie www.isap.sejm.gov.pl