Akty prawne
Zewnętrzne

Ustawa

zaktualizowany: 2018-12-04

Ustawa

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst ujednolicony).

Ustawa dostępna na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820300210/U/D19820210Lj.pdf

Akty prawne
Zewnętrzne

Ustawa

zaktualizowany: 2018-12-04

Ustawa

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst ujednolicony).

Ustawa dostępna na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010040027/U/D20010027Lj.pdf

Akty prawne
Zewnętrzne

Ustawa

zaktualizowany: 2018-12-04

Ustawa

USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst ujednolicony).

Ustawa dostępna na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000716/U/D20180716Lj.pdf