Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o wytwarzaniu odpadów komunalnych w lokalu użytkowym

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku na kadencję w latach 2021 - 2024