Dokumenty do pobrania:

 

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących:


http://msm.elk.com.pl//app/webroot/upload/ckeditor_upload/oświadczenie śmieci.pdf


 

Oświadczenie o wytwarzaniu odpadów komunalnych w lokalu użytkowym

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków