DRODZY LOKATORZY

   DRODZY LOKATORZY

W związku z panującą epidemią koronawirusa

w trosce o Wasze bezpieczeństwo MSM Ełk informuje,

że 2 razy w tygodniu aż do odwołania

dezynfekowane są na klatkach schodowych poręcze, klamki w wiatrołapach i do piwnic,

domofony, skrzynki na listy, kontakty elektryczne, przyciski dzwonkowe, drzwiczki szafek technicznych.
 

Raz w tygodniu dezynfekcja schodów i podestów.

Ponadto informujemy, że ponownie przeprowadzamy pełną dezynfekcję klatek schodowych metodą zamgławiania ULV. 

Lokale użytkowe - wolne na najem

 


MSM posiada do wynajęcia lokale użytkowe:

               Osiedle im. A. Bogdanowicza                                        


- ul. Kilińskiego 40              - II p               -  pow. użytkowa        62,95

           
             Osiedle  „Jeziorna

                   
- ul. Jana Pawła II 1A            - piwnica        - pow. użytkowa          44,90 m²
- ul. Jana Pawła II 8              - piwnica        - pow. użytkowa          54,00 m²
- ul. Jana Pawła II 11            - piwnica        - pow. użytkowa          45,00 m²


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Program działania MSM w EŁku na 2020 r.

 

U W A G A

UWAGA !!!

 

W   związku   z   ryzykiem zarażenia  koronawirusem

 

mając   na   uwadze bezpieczeństwo   Państwa i   pracowników 

 

prosimy    o    ograniczenie    wizyt    w    biurze   MSM  w  Ełku.

 

Sprawy  konieczne  i  pilne  prosimy  zgłaszać  telefonicznie:

 

87  610 29 98,        87  610 49 98,         87  621 23 73

 

adm. os. Jeziorna 87 620 48 87

 

Nowe zasady segregacji odpadów

Nowe zasady segregacji odpadów

 
Od 1 czerwca tego roku wchodzi obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie naszego miasta z podziałem na frakcje:
papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odpady zmieszane i popiół.
Wynika to z konieczności dostosowania się do nowych przepisów i ujednolicenia zasad segregacji odpadów.
Zmiany te zostały określone w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku  uchwalonym przez Radę Miasta Ełku
w dniu 15 stycznia 2020 r. Uchwałą XV.141.2020.


Z chwilą podjęcia przez Radę Miasta Ełku
uchwały w sprawie wysokości opłat,
poinformujemy Państwa o obowiązujących stawkach.

więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.czystyelk.pl

INFORMACJA

I N F O R M A C J A

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku informuje że z dniem 12.02.2019 r. dokumentacja
kadrowo-płacowa ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych jest archiwizowana  
w Składnicy Akt „Archivariusz” Sp.z.o.o. ul. Polna 3, 19-120 Knyszyn

1/ -  Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Suwałki
     - Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowej Suwałki
     - Spółdzielni Mieszkaniowo-Usługowej Suwałki
     - Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” Suwałki

 2/ - Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej Suwałki

 3/ - Spółdzielni Pracy „Pojezierze” Giżycko
     - Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „SCh” Giżycko
     - Mechanicznych Zakładów Produkcyjnych Giżycko

 

W celu uzyskania potrzebnych dokumentów z archiwum należy występować
na w/w adres korespondencyjny bądź drogą e-mail: archivariusz@wp.pl

Osobisty, bądź telefoniczny kontakt obsługi interesantów można uzyskać
pod Nr telefonu 0-85 716-77-59, tel. kom. 606 902 555 pod wskazanym adresem
we wtorki w godz. od 12.00 - 17.00 

MSM w Ełku posiada do sprzedaży

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku
posiada na sprzedaż elementy windy Monitor.

Wykaz podzespołów do sprzeadaży:

- kompletna kabina
- drzwi szybowe
- rama przeciwwagi
- liny nośne
- panel dyspozycji
- wciągarka
- tablica sterowa

Ogłoszenie

INFORMACJA

 

            Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo spółdzielcze z dnia 20.07.2017r., która weszła w życie 09.09.2017r.  zgodnie  z art.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  Dz.U. z 2013r. poz.1222/  

1.Członkiem Sp-ni  jest osoba fizyczna, której przysługuje:

-  spółdzielcze lokatorskie
-  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
-  roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
-  roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwane „ ekspektatywą”

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnielub wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności.
Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo , ekspektatywa własności.
Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu lub najemca , o  którym mowa w art.48 ust.1 ustawy w oparciu o złożoną deklaracje.
Obecnie przy nabyciu członkostwa nie dokonuje się wpłat wpisowego i udziału członkowskiego.

2. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą :

- wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
- zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie
- zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie
- zbycia ekspektatywy własności  lub udziału w tym prawie
- wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
- rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18

W przypadku zbycia ostatniego tytułu prawnego do lokalu w ramach tej spółdzielni następuje utrata członkostwa. Członkowie , którzy dokonywali wpłaty udziału członkowskiego mogą  wystąpić  do Spółdzielni o zwrot wpłaconego udziału.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. poz. 1596 z dnia 25.08.2017 r./ zgodnie z art. 1, pkt  2, p.pkt e, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku informuje, iż z mocy ustawy ustaje członkostwo dla członków bez prawa do lokalu.

Prosimy o zgłaszanie się do pokoju 7 w celu odbioru udziałów członkowskich.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------