Lokale użytkowe - wolne na najem

 


MSM posiada do wynajęcia lokale użytkowe:

               Osiedle im. A. Bogdanowicza                                        


- ul. Kilińskiego 40              - II p               -  pow. użytkowa        62,95

           
             Osiedle  „Jeziorna

                   
- ul. Popiełuszki 8                  - piwnica        - pow. użytkowa          44,60 m²
- ul. Jana Pawła II 1A            - piwnica        - pow. użytkowa          44,90 m²
- ul. Jana Pawła II 8              - piwnica        - pow. użytkowa          54,00 m² 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Program działania MSM w EŁku na 2021 r.

Ogłoszenie

INFORMACJA

I N F O R M A C J A

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku informuje że z dniem 12.02.2019 r. dokumentacja
kadrowo-płacowa ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych jest archiwizowana  
w Składnicy Akt „Archivariusz” Sp.z.o.o. ul. Polna 3, 19-120 Knyszyn

1/ -  Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Suwałki
     - Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowej Suwałki
     - Spółdzielni Mieszkaniowo-Usługowej Suwałki
     - Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” Suwałki

 2/ - Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej Suwałki

 3/ - Spółdzielni Pracy „Pojezierze” Giżycko
     - Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „SCh” Giżycko
     - Mechanicznych Zakładów Produkcyjnych Giżycko

 

W celu uzyskania potrzebnych dokumentów z archiwum należy występować
na w/w adres korespondencyjny bądź drogą e-mail: archivariusz@wp.pl

Osobisty, bądź telefoniczny kontakt obsługi interesantów można uzyskać
pod Nr telefonu 0-85 716-77-59, tel. kom. 606 902 555 pod wskazanym adresem
we wtorki w godz. od 12.00 - 17.00 

MSM w Ełku posiada do sprzedaży

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku
posiada na sprzedaż elementy windy Monitor.

Wykaz podzespołów do sprzeadaży:

- kompletna kabina
- drzwi szybowe
- rama przeciwwagi
- liny nośne
- panel dyspozycji
- wciągarka
- tablica sterowa

Ogłoszenie

INFORMACJA

 

            Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo spółdzielcze z dnia 20.07.2017r., która weszła w życie 09.09.2017r.  zgodnie  z art.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  Dz.U. z 2013r. poz.1222/  

1.Członkiem Sp-ni  jest osoba fizyczna, której przysługuje:

-  spółdzielcze lokatorskie
-  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
-  roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
-  roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwane „ ekspektatywą”

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnielub wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności.
Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo , ekspektatywa własności.
Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu lub najemca , o  którym mowa w art.48 ust.1 ustawy w oparciu o złożoną deklaracje.
Obecnie przy nabyciu członkostwa nie dokonuje się wpłat wpisowego i udziału członkowskiego.

2. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą :

- wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
- zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie
- zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie
- zbycia ekspektatywy własności  lub udziału w tym prawie
- wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
- rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18

W przypadku zbycia ostatniego tytułu prawnego do lokalu w ramach tej spółdzielni następuje utrata członkostwa. Członkowie , którzy dokonywali wpłaty udziału członkowskiego mogą  wystąpić  do Spółdzielni o zwrot wpłaconego udziału.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. poz. 1596 z dnia 25.08.2017 r./ zgodnie z art. 1, pkt  2, p.pkt e, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku informuje, iż z mocy ustawy ustaje członkostwo dla członków bez prawa do lokalu.

Prosimy o zgłaszanie się do pokoju 7 w celu odbioru udziałów członkowskich.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------