Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z Ełku

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z Ełku
ul. Kilińskiego 40

19-300 Ełk
Tel. 87 610 29 98 lub 87 610 49 98

Zarząd MSM Ełk

 • Prezes Zarządu - Aleksander Puciłowski
  (wew. 33)
 • Zastępca Prezesa Zarządu Główny Księgowy - Małgorzata Jadwiga Komosa
  (wew. 35) - pok. 10
 • Członek Zarządu, Kierownik Działu Technicznego – Bożena Małkińska
  (wew. 45) - pok. 26

Rada Nadzorcza MSM Ełk

 • Przewodniczący - Maciej Antoni Iglicki
 • Zastępca Przewodniczącego - Edward Michał Wenda
 • Sekretarz - Barbara Grażyna Januszewska
 • Członek - Krzysztof Zbigniew Wiloch 
 • Członek - Janusz Gryżewski
 • Członek - Marek Hyzopski
 • Członek - Wiesław Kulbacki
 • Członek - Leszek Marek Sobczak 
 • Członek - Jerzy Trusiewicz

 

Sekretariat

 • telefon: 87 610 29 98
 • telefon: 87 610 49 98

Dział Członkowsko - Organizacyjny

 • pok. 5 (wew. 43)
  - sprawy związane z prawem do lokalu,
  - bieżąca obsługa członków, meldunki, itp.
 • Lokale Użytkowe
  - sprawy związane z lokalami użytkowymi

Dział Finansowo-Księgowy

 • Kredyty, Wspólnoty
  pok. 6 (wew. 34)
  - sprawy dot. kredytów mieszkaniowych
  - sprawy związane z zarządem Wspólnotami mieszkaniowymi
 • Płace, księgowość finansowa
  pok. 7 (wew. 31)
  - podatki
  - sprawy finansowe związane ze zwrotami z tyt. nadpłaty czynszu, wymiany stolarki okiennej, wypłaty udziałów
 • Czynsze i windykacja
  pok. 8 (wew. 32)
  - sprawy związane z opłatami eksploatacyjnymi,
  - sprawy dot. zadłużenia zajmowanego lokalu,
  - dodatki mieszkaniowe

Dział Techniczny

 • Inwestycje
  pok.26 (wew. 44, 45)
  - sprzedaż mieszkań
  - prowadzenie inwestycji w zakresie realizacji budynków
  - przyjmowanie usterek gwarancyjnych
  - sprawy remontowe
 • Administracja Osiedla im. A. Bogdanowicza i J. Kochanowskiego w Ełku
  pok.18 (wew: 38)
  - sprawy dotyczące wymiany stolarki okiennej
  - przyjmowanie zgłoszeń i uwag związanych z administrowaniem budynków (awarie, usterki, sprawy porządkowe itp)
 • Rozliczenie wody
  pok. 16 (wew. 36)
  - sprawy związane z rozliczaniem zużycia wody
 • Administracja Osiedla Jeziorna w Ełku
  ul. J.Pawła II 9 (tel. 87 620-48-87)
  - sprawy dotyczące wymiany stolarki okiennej
  - przyjmowanie zgłoszeń i uwag związanych z administrowaniem budynków (awarie, usterki, sprawy porządkowe itp)