Lokale mieszkalne ważny do: 2017-05-25 Przetarg ustny na nabycie odrębnej własności lokalu

OGŁOSZENIE

 

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza przetarg ustny na nabycie odrębnej własności:

   Lokalu mieszkalnego położonego w Ełku,  przy ul. Jana Pawła II 5/25

o pow. użytkowej  64,85 m² - II piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, piwnica przynależna o pow. 3,55 m² wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej  6840/600488, oznaczonej nr geodezyjnym 3850/5

 

              CENA  129 000,00 zł , /ok. 1990,00 zł//- wadium 8 000,00 zł


Przetarg ograniczony dla członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych odbędzie się w dniu 25 maja  2017 r. o godz. 11 00  w biurze Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku.

W przypadku, gdy przetarg ograniczony nie zostanie rozstrzygnięty z powodu braku oferentów, w tym samym dniu o  godz. 11 30 odbędzie się przetarg nieograniczony, w którym mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby.


Warunki przetargu:

  1.  Nabywca nabywa lokal w aktualnym stanie technicznym i z aktualnym wyposażeniem w urządzenia techniczno-sanitarne.

  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni, z zaznaczeniem którego lokalu dotyczy do dnia 24 maja 2017 r.
    Nr kont dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni ; www.msm.elk.com.pl

  3. Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni.

  4. Wadium przepada, jeżeli nabywca nie dopełni wszystkich formalności związanych z przyjęciem w poczet członków, nie wpłaci wylicytowanej wartości prawa w terminie 30 dni od uzyskania przybicia lub nie przystąpi w terminie 30 dni do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu.

  5. Osoba, która uzyska przybicie w przetargu, nie będąca członkiem Spółdzielni, jest zobowiązana przed zawarciem umowy notarialnej, przenoszącej własność do lokalu i udziału w gruncie, do dokonania wpłaty wpisowego i zadeklarowanych udziałów.

  6. Koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym  ponosi nabywca.


Zastrzega się prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Organizacyjny - pokój Nr 5
Tel. 87 610 29 98  lub 87 610 49 98.