202201luty

Opłaty za lokale mieszkalne oraz garaże - stawki

Stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży obowiązujące od 1 lutego 2022 r.

                                                                                 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2021
                                                                                    Rady Nadzorczej z dnia 14.09.2021 roku

Stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży  obowiązujące od 01 lutego 2022 r.
w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku

 l.p

                   Wyszczególnienie

Jednostka

Stawka

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłata eksploatacyjna, w tym:

zł/m2

2,04

a) opłaty zależne od Spółdzielni

 

1,65

 - koszty bieżących remontów, przeglądy techniczne i konserwacja budynków 

zł/m2

         0,44     

 - sprzątanie posesji, odśnieżanie

zł/m2

0,21

 - koszty administracyjne

zł/m2

0,81

 - ubezpieczenie majątku i pozostałe koszty

zł/m2

 0,19  

b) opłaty niezależne od Spółdzielni

 

0,39

 -podatek od nieruchomości

zł/m2

0,27

 -energia elektryczna

zł/m2

0,12

1a

Opłata eksploatacyjna mieszkania z odrębną własnością,

 w tym:

zł/m2

1,95

- opłata zależna od Spółdzielni

zł/m2

1,65

- opłata niezależna od Spółdzielni

zł/m2

0,30

 

 2

Pozostałe opłaty zależne od Spółdzielni

Odpis na fundusz remontowy

 

zł/m2

 

1,39

 3

Sprzątanie klatki schodowej

zł/mieszk.

15,80

 4

Wymiana i legalizacja wodomierzy

zł/szt.

2,40

 5

Konserwacja wind od I-go piętra

zł/osobę

6,00

 6

Konserwacja domofonu

zł/mieszk.

3,00

 7

Azart

zł/mieszk.

3,50

 

 8

Opłaty niezależne od Spółdzielni:

Spłata kredytu z KFM

 

zł/m2

 

5,50

 9

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

gosp.dom.

 wg. Uchwały RM Ełk

10

Zaliczka na gaz

zł/osobę

12,00

11

Energia cieplna dla c.o. – zaliczka

zł/m2

3,65

12

Energia cieplna dla c.w. (podgrzanie wody) wg wskazań wodomierza – zaliczka

zł/m3

19,50

13

Energia cieplna dla c.w. lokale nieopomiarowane – ryczałt za podgrzanie wody

zł/osobę

80,00

14

Woda i kanalizacja lokale nieopomiarowane – ryczałt

zł//osobę

127,00

15

Woda i kanalizacja

zł/m3

    wg.cen PWiK Ełk

16

Garaże za szt.(brutto)

-wbudowane spółdzielcze własnościowe

 

zł/szt.

 

45,84

-wbudowane odrębna własność

 zł/szt.

44,24

-wolnostojące spółdzielcze własnościowe przy ul. Pięknej i Koszykowej

zł/szt.

39,40

-wolnostojące odrębna własność przy ul. Pięknej i Koszykowej

zł/szt.

23,60

-wolnostojące spółdzielcze własnościowe przy ul Matejki

zł/szt.

50,80

-wolnostojące z odrębną własnością przy ul. Matejki

zł/szt.

26,35

 

202201luty

Lokale użytkowe - wolne na najem

202010maj

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku informuje, iż zgodnie z informacją Urzędu Miasta Ełku odbiór odpadów wielkogabarytowych (obejmujących głównie meble, zużyty sprzęt RTV i urządzenia AGD) odbywać się będzie:

  • co 2 tygodnie, z miejsc przy kontenerach

Bliższych informacji o wywozie można uzyskać na stronie www.czystyelk.pl