202010maj

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku informuje, iż zgodnie z informacją Urzędu Miasta Ełku odbiór odpadów wielkogabarytowych (obejmujących głównie meble, zużyty sprzęt RTV i urządzenia AGD) odbywać się będzie:

  • co 2 tygodnie, z miejsc przy kontenerach

Bliższych informacji o wywozie można uzyskać na stronie www.czystyelk.pl

1 2 Następna