Docieplenia ważny do: 2018-02-23 Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną docieplenia n/w budynków (nieaktualny)

        

 

       Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g  pisemny nieograniczony na wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną docieplenia  n/w  budynków:

  • Nr 10 przy ul. Jana Pawła II  w Ełku
  • Nr 19 przy ul. J. Kilińskiego w Ełku 
  • Nr 12 przy ul. Pięknej  w Ełku
  • Nr 25 przy ul. Pięknej w Ełku
  • Nr 27 przy ul. Pięknej w Ełku

            Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót dociepleniowych i pozostałych, których charakterystyka ujęta jest w dokumentacji  technicznej i załączniku  Nr 1 do niniejszego pisma będącym jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. – pokój Nr 26. 

Oferty  prosimy składać w terminie do 23.02.2018 roku  do godziny 15-tej  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku z dopiskiem na kopercie „oferta na wykonanie dociepleniaj”.