Akty prawne
Wewnętrzne

Regulamin systemu E-BOK

zaktualizowany: 2012-11-27

Regulamin systemu E-BOK

w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku [MSM EŁK]

Do pobrania:

Reg._e-bok.pdf

Akty prawne
Zewnętrzne

Ustawa

zaktualizowany: 2018-12-04

Ustawa

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst ujednolicony).

Ustawa dostępna na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820300210/U/D19820210Lj.pdf

Akty prawne
Zewnętrzne

Ustawa

zaktualizowany: 2018-12-04

Ustawa

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst ujednolicony).

Ustawa dostępna na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010040027/U/D20010027Lj.pdf